Monika Love

Monika Löve

Torino

Monika Löve õppis Eestis sisearhitektiks ning töötas mitmesuguste projektidega läbi kõikide disaini‑ ja ehitusetappide. Hiljem, olles saanud Madalmaades magistrikraadi sotsiaalse disaini erialal, asus ta tööle Ühendkuningriigis arhitektuuribüroos Slider Studio. Aastal 2011 sai ta cum laude diplomi Londoni Ülikooli Goldsmithsi kolledži uuriva arhitektuuri keskusest ja jätkas õpinguid Madalmaades Jan van Eyck Academie diplomijärgse õppe ja produktsiooni keskuses. Praegu tegutseb ta arhitekti ja koostööpartnerina Itaalia arhitektuuribüroos Carlo Ratti Associati, mida juhib MIT Senseable City Labi direktor.

www.carloratti.com
www.designshifter.blogspot.it

Isikupärastatud (avaliku) ruumi poole

Sajandeid on inimkond otsinud võimalusi keskkonna kujundamiseks ja juhtimiseks, et luua turvalisemaid, elamiseks sobivamaid ja kestlikumaid kohti. Koopast tuleasemeni, kuninganna Victoria aegsetest torustikest termostaadiga keskkütteni on inimene järjest rohkem olusid võtnud enda kontrolli alla. Kujutlegem tulevikku, kus ruumid annavad inimestele võimaluse oma keskkonda tegelikult kujundada, täisväärtuslikult kogeda igapäevast elu, tagades mugavuse ning suurendades ühtlasi üldist energiatõhusust. Eriti linnakeskkondades, kus ilm ei soodusta suurema osa aastast õues viibimist, jalutamist ega suhtlemist.

28.05.2015

/

◴ 17:30